کارخانه شیر خشک صنعتی بروجرد با برند تجاری زاگشیر 29 اسفند 1400 توسط وزیر محترم کار جناب آقای دکتر عبدالملکی به بهره برداری رسید