دعوت به مناقصه دو مرحله اي در خصوص جذب پيمانكار تامين غذاي نيروي انساني شركت

احتراما ، به اطلاع مي رساند شركت دامون زاگرس بروجرد در نظر دارد نسبت به جذب پيمانكار تامين غذاي پرسنل خود در دو وعده ناهار و شام به تعداد تقريبي در مجموع ١٠٠ پرس در روز اقدام نمايد . لذا خواهشمند است پس از مطالعه موارد مطروحه در فایل دعوت نامه نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت به همراه ساير مدارك مورد نياز وارسال به آدرس پستي : بروجرد ،كيلومتر ٢جاده بروجرد -ملاير صندوق پستي ١٩٧ ، كد پستي ٦٩١٨٩٦٩٤٠٠ دفتر واحد حراست اقدام فرماييد .