دعوت به مناقصه یک مرحله اي در خصوص جذب پيمانكار تامين نيروي انساني

احتراما ، به اطلاع مي رساند شركت دامون زاگرس بروجرد در نظر دارد نسبت به جذب پيمانكار تامين نيروي انساني خود اقدام نمايد . لذا خواهشمند است پس از مطالعه موارد مطروحه در فایل دعوت نامه نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت بهمراه ساير مدارك مورد نياز وارسال به آدرس پستي : بروجرد ،كيلومتر ٢جاده بروجرد -ملاير صندوق پستي ١٩٧ ، كد پستي ٦٩١٨٩٦٩٤٠٠ دفتر واحد حراست اقدام فرماييد .