دعوت به مناقصه یک مرحله اي در خصوص جذب پيمانكار حمل مواد اوليه ( شير خام و ساير فرآورده هاي لبني) كارفرما، براساس مسيرهاي اعلامي از سوي كارفرما

به اطلاع مي رساند شركت دامون زاگرس بروجرد در نظر دارد نسبت به جذب پيمانكار حمل مواد اوليه (شيرخام و ساير محصولات لبني) اقدام نمايد . لذا خواهشمند است پس از مطالعه موارد مطروحه در فایل دعوت نامه نسبت به ارائه پيشنهاد قيمت به همراه ساير مدارك مورد نياز و ارسال به آدرس پستي : بروجرد ،كيلومتر ٢جاده بروجرد -ملاير صندوق پستي ١٩٧ ، كد پستي

٦٩١٨٩٦٩٤٠٠ دفتر واحد حراست اقدام فرماييد .