دستگاه پاستوریزاسیون شیر

مشخصات فنی در دو ظرفیت 25 و 35 تن قابل دریافت می باشد.برای هر کدام استعلام جدا گانه ارسال گردد.