پروژه پروتئین وی

پروژه پروتئین وی

پروژه پروتئین وی

پروتئین وی پروتئینی است که از آب جمع شده روی ماست یا پنیر به دست می آید. در حقیقت این پروتئین از شیر به دست می آید. شیر دو پروتئین در خود دارد، شامل: پروتئین کازئین (۸۰%) و پروتئین وی (۲۰%). توجه کنید که پروتئین وی قبل و بعد از فرآوری دارای طعم و بوی بدی است.

نظر خود را برای ما ارسال کنیدارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجوپروژه های ما